Close-Up Magazine #104
Om du en dag deltar i "Jeopardy", väljer ur kategorin "Gävles musikliv" och svaret lyder "ett symfoniskt heavy metal-band som även bemästrar refrängstark death metal" - banka då på den satans knappen med allt du har och utbrist: "Vad är Planet Rain?"
Med "Fracture" nischar kvartetten in sitt alldeles egna revir och smyckar därtill ut det med ramar av finaste snitt. Produktionen lyfter på ett exemplariskt vis fram nyanserna i det mångfasetterade materialet, med en ljudbild som sällan görs gällande i demosammanhang. [7]
Välplacerade körpartier, som de i sköna flumutflykten "Zander", hade dock gärna fått återkomma i fler spår.
planet-rain.net

-David Jannati